Vastutustundlik keskus

Vastutustundlik keskus

Rocca al Mare keskus on seadnud eesmärgiks taastuvenergia kasutamise ja rohelise mõtteviisi. Soovides olla keskkonnasõbralikkuse poolest positiivseks eeskujuks nii teistele kaubanduskeskustele kui ka kõigile oma klientidele, oleme liitunud Eesti Energia Rohelise Energia klientidega. Rohelise Energia märgis näitab, et kogu keskuses kasutatav elekter toodetakse taastuvatest energiaallikatest. Selleks, et terviklikult hinnata hoone energiatõhusust, keskkonna- ja kasutajasõbraliikust ning kesktlikkust, oleme liitunud BREEAM In-Use rohemärgisega, mille hindamine viiakse läbi iga kahe aasta tagant. 2022 aastal läbiviidud hindamisel sai Rocca al Mare keskuse märgise tasemel GOOD ja töö veelgi kõrgema taseme märgise saamiseks jätkub. Rocca al Mare keskuse ventilatsiooni- ja jahutussüsteem põhineb targal juhtimisel, mille eesmärgiks on optimeerida energia kasutamist. Samuti on keskus vahetanud suurema osa keskuses üldalade valgustusest energiasäästlike LED-lampide vastu.

Jätkusuutlik Citycon 

Citycon on Põhjamaade ja Baltikumi juhtiv kaubanduskeskuste omanik, haldaja ja arendaja, kelle 33 mitmekülgset vajaduspõhist linnakeskust asuvad Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Eesti suuremates linnades. Lisame kogukondadele väärtust, luues tervilikke ja jätkusuutlikke linnalahendusi, mis koondavad endes kokku äri-, kaubandus ja elukeskkonnaks vajalikku infrastruktuuri. Loome elurikkaid linnasid ning oleme pühendunud kestlikule arengule kõigis oma tegevustes. Cityconi jätkusuutlikkuse strateegia näeb ette saavutada CO2 neutraalsus 2030. aastaks. Meie portfell on 100% energiatõhus ja töötab taastuvenergia põhjal. Kõikidel meie rajatud hoonetel on keskkonnasertifikaat ja otseühendus ühistranspordiga ning neile pääseb lihtsasti ligi nii jalgrattaga, jala kui ka elektrisõidukitega. Citycon teeb aktiivselt koostööd kohalike kogukondadega. Korraldame Põhjamaades igal aastal mitusada üritust kogukonna kaasamiseks. Sellised projektid innustavad meid jätkusuutlike eesmärkide saavutamisel.