Pysäköinti

Pysäköinti on maksutonta kauppakeskuksen edessä sijaitsevalla avoimella pysäköintipaikalla ja kauppakeskuksen toisen kerroksen kattopysäköinnissä. Yhteensä asiakkaita odottaa yli 1250 pysäköintipaikkaa.

Pysäköintisäännöt

  • Kun ajoneuvo tulee pysäköintialueelle, katsotaan, että kuljettajan ja pysäköinninvalvojan välillä on solmittu sopimus, jonka mukaan kuljettaja on velvollinen käyttämään pysäköintialuetta näissä säännöissä säädetyin ehdoin.
  • Pysäköidä ja liikennöidä saa vain asennettujen merkkien (viitat, tiemerkinnät, liikennemerkit) ja/tai pysäköinninvalvojan ohjeiden mukaan. Pysäköinti tai pysähtyminen paikoissa, jotka on merkitty vastaavin merkein, on KIELLETTY. Pysäköintialueella saavat pysäköidä vain rekisteröidyt ajoneuvot.
  • Pysäköinti ja liikennöinti pysäköintialueella tapahtuvat kuljettajan omalla vastuulla.
  • Jos kuljettaja pysäköi ajoneuvonsa tai liikennöi pysäköintialueella näiden pysäköintisääntöjen vastaisesti, on pysäköinninvalvojalla oikeus määrätä kuljettajalle, ja kuljettajalla velvollisuus maksaa, pysäköintivirhemaksua 35€.
  • Jos ajoneuvon pysäköinnissä on rikottu näitä pysäköintisääntöjä, ajoneuvo on pysäköity liikennettä ja/tai muita pysäköintialueen käyttäjiä häiritsevästi ja/tai vaarantaen, voidaan ajoneuvo hinata pois kuljettajan kuluin ja vastuulla.
  • Tietoja pysäköintisäännöistä, pysäköintimaksuista, sopimussakoista ja muista sakoista, hinausmaksuista, ajoneuvon hinauksesta ja hinatuista ajoneuvoista saa numerosta 673 5000.
  • Ajo-opetus pysäköintialueella on kielletty.